Alger

SMHI utför året om regelbundna algprovtagningar från fartyg med efterföljande mikroskopanalyser vid ett antal fasta stationer för att se vilka arter som återfinns i Östersjön och Västerhavet. Satellitbilder används för att uppskatta den generella utbredningen av algblomningar sommartid.

Algrapportarkiv

Marint miljödataarkiv

Aktuell algsituation

Satellitbild som visar kraftig algblomning i Östersjön, 2005-07-11

Här finns den senaste analyserade algkartan.

Algrapportarkiv

Marint miljödataarkiv

Aktuell algsituation

Satellitbild som visar kraftig algblomning i Östersjön, 2005-07-11

Här finns den senaste analyserade algkartan.

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer