Allmänt om rapporteringen

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet föreligger krav på årlig rapportering av kvalitetssäkrade resultat (mätdata, modellberäknade data och/eller underlag om objektiv skattning). Realtidsdata, dvs. preliminär mätdata som leveraras varje timme, får också rapporteras enligt föreskrifterna och kan tas emot, lagras och tillgängliggöras av datavärden.

Grunddata från mätningar rapporteras till datavärden senast den 31 mars varje år. Datan ska innehålla mätningar för hela föregående år, tillsammans med uppgifter om datakvalitet och metadata.

Modellberäknade data rapporteras till datavärden senast den 30 juni varje år. Även resultat från objektiv skattning ska rapporteras till detta datum. Om kontrollen skett inom ramen för samverkan kan rapporteringen av modelldata göras gemensamt av en företrädare för kommunerna.

Mer information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9, paragraf 36-38).

Den information som rapporteras ligger till grund för Sveriges årliga rapportering om luftkvalitetssituationen till EU-kommissionen.

Inget att rapportera?

Om ni inte har något att rapportera får ni gärna höra av er till Naturvårdsverket för en diskussion om kraven på kontroll av luftkvalitet.

Kontaktpersoner

Kontaktpersonerna på Naturvårdsverket är: