Datavärdskap för luftkvalitet

SMHI är utsett av Naturvårdsverket till nationell datavärd för luftkvalitetsdata. Som datavärd lagrar, sammanställer och tillgängliggör vi svenska luftmiljödata från exempelvis kommuner, myndigheter och luftvårdsförbund.

I datavärdskapet för luftkvalitet finns mätdata för halter i luft och nederbörd samt för halter av metaller i mossa. Årlig statistik för de vanligaste luftföroreningarna finns tillgänglig i portalen för tim- och dygnsmätningar. Den årliga statistiken redovisas i relation till lagstiftningens tröskelvärden samt miljömålen.

Nyheter

31 januari 2018

Mätdata för 2016 nu komplett

All rapporterad mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

05 juli 2017

Mätdata från 2016

En hel del mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

Kontakta oss

I datavärdskapet för luftkvalitet finns mätdata för halter i luft och nederbörd samt för halter av metaller i mossa. Årlig statistik för de vanligaste luftföroreningarna finns tillgänglig i portalen för tim- och dygnsmätningar. Den årliga statistiken redovisas i relation till lagstiftningens tröskelvärden samt miljömålen.

Nyheter

31 januari 2018

Mätdata för 2016 nu komplett

All rapporterad mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

05 juli 2017

Mätdata från 2016

En hel del mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

Kontakta oss

Om luftkvalitetsdatan

Om rapporteringen till datavärdskapet

Relaterade sidor om luftkvalitet