Datavärdskap för luftkvalitet

SMHI är utsett av Naturvårdsverket till nationell datavärd för luftkvalitetsdata. Som datavärd lagrar, sammanställer och tillgängliggör vi svenska luftmiljödata från exempelvis kommuner, myndigheter och luftvårdsförbund.

I datavärdskapet för luftkvalitet finns mätdata för halter i luft och nederbörd samt för halter av metaller i mossa. Årlig statistik för de vanligaste luftföroreningarna finns tillgänglig i portalen för tim- och dygnsmätningar. Den årliga statistiken redovisas i relation till lagstiftningens tröskelvärden samt miljömålen.

Nyheter

05 juli 2017

Mätdata från 2016

En hel del mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

19 juni 2017

Rapportering av modelldata och objektiv skattning

Senast den 30 juni ska modellberäknade data från 2016 och resultat från objektiv skattning rapporteras till datavärden.

Extra data

Viss data för 2015 saknas fortfarande och hittas just nu här:

Kontakta oss

Sofi Holmin-Fridell
Projektledare
011-495 8428

I datavärdskapet för luftkvalitet finns mätdata för halter i luft och nederbörd samt för halter av metaller i mossa. Årlig statistik för de vanligaste luftföroreningarna finns tillgänglig i portalen för tim- och dygnsmätningar. Den årliga statistiken redovisas i relation till lagstiftningens tröskelvärden samt miljömålen.

Nyheter

05 juli 2017

Mätdata från 2016

En hel del mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

19 juni 2017

Rapportering av modelldata och objektiv skattning

Senast den 30 juni ska modellberäknade data från 2016 och resultat från objektiv skattning rapporteras till datavärden.

Extra data

Viss data för 2015 saknas fortfarande och hittas just nu här:

Kontakta oss

Sofi Holmin-Fridell
Projektledare
011-495 8428

Om luftkvalitetsdatan

Om rapporteringen till datavärdskapet

Relaterade sidor om luftkvalitet

Naturvårdsverkets samlade information om luft

Information om bland annat lagstiftning, vägledning, styrmedel och åtgärder samt internationellt arbete.

Referenslaboratorium för tätortsluft - mätningar

Här får du hjälp och rådgivning relaterat till mätningar av tätortsluft.

Lufthalter i realtid

Följ uppmätta halter i realtid och ta del av preliminär statistik för några vanliga luftföroreningar.

Referenslaboratorium för tätortsluft - modeller

Här kan du få hjälp med val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller.

Datavärdskap för modellerade halter och deposition

Lufthalter och deposition på regional skala beräknade med modellen MATCH.

Naturvårdsverkets samlade information om luft

Information om bland annat lagstiftning, vägledning, styrmedel och åtgärder samt internationellt arbete.

Referenslaboratorium för tätortsluft - mätningar

Här får du hjälp och rådgivning relaterat till mätningar av tätortsluft.

Lufthalter i realtid

Följ uppmätta halter i realtid och ta del av preliminär statistik för några vanliga luftföroreningar.

Referenslaboratorium för tätortsluft - modeller

Här kan du få hjälp med val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller.

Datavärdskap för modellerade halter och deposition

Lufthalter och deposition på regional skala beräknade med modellen MATCH.