Datavärdskap för luftkvalitet

SMHI är utsett av Naturvårdsverket till nationell datavärd för luftkvalitetsdata. Som datavärd lagrar, sammanställer och tillgängliggör vi svenska luftmiljödata från exempelvis kommuner, myndigheter och luftvårdsförbund.

Nyheter

04 mars 2019

Rapportera mätdata för 2018

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. Senast den 31 mars ska mätdata rapporteras till …

13 december 2018

All inrapporterad data för 2017 finns nu tillgänglig i portalen

Under hösten har rapporteringarna från bland annat kommuner lästs in i datavärdens databas. Nu finns all data tillgänglig i portalen. En god nyhet är att …

Nyheter

04 mars 2019

Rapportera mätdata för 2018

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. Senast den 31 mars ska mätdata rapporteras till …

13 december 2018

All inrapporterad data för 2017 finns nu tillgänglig i portalen

Under hösten har rapporteringarna från bland annat kommuner lästs in i datavärdens databas. Nu finns all data tillgänglig i portalen. En god nyhet är att …

Om luftkvalitetsdatan

Om rapporteringen till datavärdskapet

Relaterade sidor om luftkvalitet