Kartläggning lufthalt och deposition

Luftföroreningar har en negativ påverkan på miljö och människors hälsa. SMHI beräknar årligen lufthalter och nedfall av olika ämnen över Sverige. Resultaten tillgängliggörs på denna sida.

Har du frågor?

Wing Leung svarar på frågor om publicerad data och MATCH Sverigesystemet.

Har du frågor?

Wing Leung svarar på frågor om publicerad data och MATCH Sverigesystemet.

Professionella tjänster

Lär dig mer

Professionella tjänster

Lär dig mer

Relaterade sidor om luftkvalitet