Svep för att se hela sidan   >>
Klicka på en triangel
i kartan för att se
vinddata för denna.

Till startsidan Hjälp

Geostrofisk vind

På dessa sidor presenteras hur den geostrofiska vinden har varierat i Sverige.

Vad är geostrofisk vind?

Geostrofisk vind i en triangel är beräknad från lufttrycksobservationer i triangelns hörn samt latituden och luftens densitet för stationerna. Geostrofisk vind är en genomsnittlig vind inom triangeln opåverkad av markens friktion och därför betydligt större än den vanliga vinden, som SMHI mäter på väderstationer. Den geostrofiska vinden är alltså inte helt jämförbar vinden från väderstationerna. Fördelen med geostrofisk vind är att vinden är i stort sett helt homogen sedan mätningarna startade och man kan därför jämföra denna vind i långa tidsserier.

Hur du använder kartan

Du väljer område på kartan till vänster med ett klick och därefter väljer du vindmått. Nu kan du få information om hur den geostrofiska vinden har varierat sedan år 1901 i triangel 1 och 2 och sedan år 1951 i triangel 3 - 9. Du kan nu studera om det blåste lika mycket förr som det gör idag, skillnaden mellan olika trianglar och hur vindförhållandena under olika år förhåller sig till varandra. Om du klickar på diagrammet ser du det i större format.

Läs mer

Mer utförlig information samt beskrivning av den metodik som använts finns i denna rapport:

Sveriges vindklimat 1901-2008. Analys av trend i geostrofisk vind
(2,6 MB, pdf)

Sverigekarta