Vind

Ladda ner observationsdata för vind

Via länken nedan kan observationsdata laddas ned för ett antal parametrar, bland annat vindriktning och vindhastighet. Det går även att visa observationsstationer på en karta samt ladda ned stationslistor.

Kartor baserade på vindobservationer

Via länken nedan visas bland annat kartor över månadens medelbyvind i procent av medelvärdet 1996-2015.

Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalvärden

Rekord och klimatindikatorer

Klimatindikatorer för vind

Klimatindikatorer för vind

Animeringar

Stormen Urd 26 december 2016

Stormen Urd 26 december 2016