UV-strålning

UV-strålning

UV-prognoser

UV-index är ett mått på styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som intensivast under dagen. Vanligen inträffar detta när solen står som högst, det vill säga mitt på dagen. Lågt UV-index innebär låg UV-strålning och därmed mindre risk för skador.


Mätserier

I Norrköping startade mätningar av totalozon, globalstrålning och solskenstid 1983. Stöd för dessa data och mätningar har erhållits från Strålsäkerhetsmyndigheten (tidigare Statens strålskyddsinstitut) och Naturvårdsverket.

Mätdata


Mätstationer

Stationslistor