UV-strålning

UV-strålning

UV-prognoser

UV-index är ett mått på styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som intensivast under dagen. Vanligen inträffar detta när solen står som högst, det vill säga mitt på dagen. Lågt UV-index innebär låg UV-strålning och därmed mindre risk för skador.


Mätserier

I Norrk�ping startade m�tningar av totalozon, globalstr�lning och solskenstid 1983. St�d f�r dessa data och m�tningar har erh�llits fr�n Str�ls�kerhetsmyndigheten (tidigare Statens str�lskyddsinstitut) och Naturv�rdsverket.

Mätdata


Mätstationer

Stationslistor