Temperatur

Temperatur

Här finns samlad information om temperatur i form av kartor, mätserier och rekord.
Allt material bygger på temperaturobservationer.

Ladda ner data och stationsinformation

Via länken nedan kan observationsdata laddas ned för ett antal parametrar, bland annat temperatur. Det går även att visa observationsstationer på en karta samt ladda ned stationslistor.

Observationsdata och stationsinformation


Kartor baserade på temperaturobservationer

Dagliga kartor

Temperaturavvikelsen för varje enskild dag
Välj år och månad nedan:


Månads-, årstids- och årskartor


Årstidernas början


Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska värden, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Den tidigare normalperioden var 1931-1960.


Kartor över normalvärden
Medeltemperatur som överskrids i genomsnitt vart 10:de år
Januari
Juli
Medeltemperatur som underskrids i genomsnitt vart 10:de år
Januari
Juli

Mätserier

Diagram, data och filer för nedladdning


Professionella tjänster

Optimera energiförbrukningen

Prognosstyrd uppvärmning minskar dina energikostnader, reducerar klimatpåverkan och bidrar till ett jämnare inomhusklimat.

Lär dig mer

Hur mäter man lufttemperatur?

Alla har väl tittat på en termometer och konstaterat hur varmt eller kallt det är, men hur mäter man egentligen lufttemperaturen på bästa sätt?

Professionella tjänster

Optimera energiförbrukningen

Prognosstyrd uppvärmning minskar dina energikostnader, reducerar klimatpåverkan och bidrar till ett jämnare inomhusklimat.

Lär dig mer

Hur mäter man lufttemperatur?

Alla har väl tittat på en termometer och konstaterat hur varmt eller kallt det är, men hur mäter man egentligen lufttemperaturen på bästa sätt?