Snödjup

Snödjup

över 200 cm
150-200 cm
100-150 cm
75-100 cm
50-75 cm
30-50 cm
10-30 cm
3-10 cm
>0-3 cm
Barmark
SnödjupVattenObservationOrtnamnStationsnamn
Laddat 
Slut för säsongen.
Den 17 maj 2018 hade ingen av SMHI:s observationsstationer mätbart snödjup. Det är därmed inte längre meningsfullt att uppdatera snödjupskartan för säsongen 2017-2018. Notera dock att snö ännu kan förekomma i högre fjällterräng.
Välj tidsperiod:


Visa i kartan:
Vatten
Observationer
Ortnamn
Stationsnamn

Om snödjupskartan
Snödjupskartan är avsedd att ge en översiktlig ögonblicksbild av det observerade snödjupet i Sverige. Analysen görs numera automatiskt omkring klockan 11 på förmiddagen. Analysen baseras på de snödjupsobservationer som gjorts klockan 8 på morgonen.

Snödjupet kan variera mycket även inom små områden. Eftersom det på många håll är glest mellan stationerna i observationsnätet är det dessvärre inte ovanligt att det förekommer avvikelser mellan vad kartan visar och det verkliga snödjupet.

Mer information om snödjupskartorna
Dagens största snödjup
Alla dagens snödjupsobservationer