Snödjup

Snödjup säsongen 2010-2011

över 75 cm
50-75 cm
30-50 cm
10-30 cm
1-10 cm
Barmark
Snödjup Observation Ortnamn Stationsnamn
Laddat 
Välj tidsperiod:


Visa i kartan:
Observationer
Ortnamn
Stationsnamn

Om snödjupskartan
Snödjupskartan är avsedd att ge en översiktlig ögonblicksbild av det observerade snödjupet i Sverige. Analysen görs numera automatiskt omkring klockan 10 på förmiddagen. Analysen baseras på de snödjupsobservationer som gjorts klockan 7 på morgonen.

Snödjupet kan variera mycket även inom små områden. Eftersom det på många håll är glest mellan stationerna i observationsnätet är det dessvärre inte ovanligt att det förekommer avvikelser mellan vad kartan visar och det verkliga snödjupet.

Mer information om snödjupskartorna
Dagens största snödjup
Alla dagens snödjupsobservationer