Sverige

Här visas statistik för prognosers träffsäkerhet. Statistiken är uppdelad per månad. Träffsäkerheten för en prognos beräknas genom att jämföra prognos mot observation. Träffsäkerheten beräknas vid ca 180 mätstationer i Sverige och för två prognostillfällen per dygn, kl 08 och 20. Att följa upp prognosers träffsäkerhet på detta sätt är nytt och testas under 2016. Denna statistik ska inte förväxlas med officiella mål och mätetal i SMHI:s regleringsbrev.