Ozon i stratosfären

Mätserier

Ozondata från Vindeln och Norrköping har data samlats in sedan 1991 respektive 1988 på uppdrag av Naturvårdsverkets Miljöövervakning. De senaste årens data finns nedan, önskas äldre data kontakta SMHI.

Mätstationer

Stationslistor

Professionella tjänster

Spridningsberäkningar och riskbedömningar

SMHI beräknar hur föroreningar och andra utsläpp sprider sig i luft och vatten under olika förhållanden.

Lär dig mer

Ozon

Vad är egentligen ozon? Lär dig mer om ozonets positiva och negativa egenskaper, hur det bildas och hur vi kan förhindra nedbrytningen av det.

FAQ ozonskiktet

Vanliga frågor om ozonskiktet får svar.

Professionella tjänster

Spridningsberäkningar och riskbedömningar

SMHI beräknar hur föroreningar och andra utsläpp sprider sig i luft och vatten under olika förhållanden.

Lär dig mer

Ozon

Vad är egentligen ozon? Lär dig mer om ozonets positiva och negativa egenskaper, hur det bildas och hur vi kan förhindra nedbrytningen av det.

FAQ ozonskiktet

Vanliga frågor om ozonskiktet får svar.