November 2009 - Temperatur och nederbörd

Efter den kalla oktobermånaden följde en november med temperaturöverskott i hela landet. Inte bara temperaturen utan även nederbördsmönstret uppvisade många likheter med november år 2000.

Åter varmare än normalt

Efter den kalla oktobermånaden följde en november med temperaturöverskott i hela landet. På många håll i både norr och söder var det den varmaste november sedan rekordmånaden år 2000.
 
En kuriositet är att många stationer hade högre medeltemperatur i november än i oktober, i Värmland var skillnaden nästan två grader. Detta är mycket sällsynt, men inte helt unikt. Senast november var varmare än oktober i vissa delar av landet var år 2003.

Torrt i Lapplandsfjällen

Inte bara temperaturen utan även nederbördsmönstret uppvisade många likheter med november år 2000. Det var mycket torrt i de västra Lapplandsfjällen, där Katterjåkk hade sin minsta novembernederbörd sedan 2002.
 
På de flesta andra håll i landet föll däremot mer nederbörd än normalt. Det var inte fråga om några rekordmängder som år 2000, men några stationer hade mer nederbörd än under någon annan novembermånad detta årtionde.