Nederbörd

Lär dig mer

Fakta om nederbörd

Den nederbörd som är vanligast i Sverige är regn.

Hur mäter man nederbörd?

Nederbörd är en av de viktigaste meteorologiska parametrarna, men hur mäter man egentligen nederbördsmängden på bästa sätt?

Lär dig mer

Fakta om nederbörd

Den nederbörd som är vanligast i Sverige är regn.

Hur mäter man nederbörd?

Nederbörd är en av de viktigaste meteorologiska parametrarna, men hur mäter man egentligen nederbördsmängden på bästa sätt?