Nederbörd

Nederbörd

Här finns samlad information om nederbörd i form av kartor, mätserier och rekord.
Allt material bygger på nederbördsobservationer.


Ladda ner observationsdata för nederbörd

Via länken nedan kan observationsdata laddas ned för nederbörd. Det går även att visa observationsstationer på en karta samt ladda ned stationslistor.

Nederbörd, dygnsvärde

Kartor baserade på nederbördsobservationer

Dagliga kartor

Månads-, årstids- och årskartor


Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska värden, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalvärden

Mätserier

Data och filer för nedladdning


Rekord

Nederbördsrekord

Klimatindikatorer

Mätserier

Lär dig mer

Fakta om nederbörd

Den nederbörd som är vanligast i Sverige är regn.

Hur mäter man nederbörd?

Nederbörd är en av de viktigaste meteorologiska parametrarna, men hur mäter man egentligen nederbördsmängden på bästa sätt?

Lär dig mer

Fakta om nederbörd

Den nederbörd som är vanligast i Sverige är regn.

Hur mäter man nederbörd?

Nederbörd är en av de viktigaste meteorologiska parametrarna, men hur mäter man egentligen nederbördsmängden på bästa sätt?