Menu
 
Svep för att se hela sidan   >>

Moln

Ladda ner data och stationsinformation

Via länken nedan kan observationsdata laddas ned för ett antal parametrar, bland annat total molnmängd. Det går även att visa observationsstationer på en karta samt ladda ned stationslistor.

Observationsdata och stationsinformation


Kartor baserade på molnobservationer

Medelmolnighet per månad


Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalväden

Klara dagar
Hela året
Januari
Juli
Mulna dagar
Hela året
Januari
Juli
Medelmolninghet
Hela året
Januari
April
Juli
Oktober

Lär dig mer

Hur mäter man molnighet?

Läs mer om manuella och automatiska molnobservationer.

Moln - introduktion

Hur bildas moln, vilka olika moln finns det, varför ramlar molnen inte ner? Börja med denna artikel för att hitta in i molnens värld.

Forskning

Klimatstudier om moln, strålning och vattenånga

Klimatforskning om moln behövs för att förstå molnens roll för klimatet och för att se eventuella förändringar hos molnigheten som en följd av ett ändrat klimat.

Lär dig mer

Hur mäter man molnighet?

Läs mer om manuella och automatiska molnobservationer.

Moln - introduktion

Hur bildas moln, vilka olika moln finns det, varför ramlar molnen inte ner? Börja med denna artikel för att hitta in i molnens värld.

Forskning

Klimatstudier om moln, strålning och vattenånga

Klimatforskning om moln behövs för att förstå molnens roll för klimatet och för att se eventuella förändringar hos molnigheten som en följd av ett ändrat klimat.

 
 
statistics logger