Moln

Kartor baserade p� molnobservationer

Medelmolnighet per m�nad


Normalv�rden (1961-1990)

F�r att olika orters klimatuppgifter ska kunna j�mf�ras m�ste v�rdena avse samma tidsperiod. V�rldsmeteorologiska organisationen (WMO) har d�rf�r best�mt att statistiska parametrar, som anv�nds f�r klimatbeskrivningar, skall ber�knas f�r s� kallade normalperioder. Normalperioderna �r oftast 30-�rsperioder, d�r 1961-90 �r den nu g�llande standardnormalperioden.

Kartor �ver normalväden

Klara dagar
Hela året
Januari
Juli
Mulna dagar
Hela året
Januari
Juli
Medelmolninghet
Hela året
Januari
April
Juli
Oktober

Lär dig mer

Hur mäter man molnighet?

Läs mer om manuella och automatiska molnobservationer.

Moln - introduktion

Hur bildas moln, vilka olika moln finns det, varför ramlar molnen inte ner? Börja med denna artikel för att hitta in i molnens värld.

Forskning

Klimatstudier om moln, strålning och vattenånga

Klimatforskning om moln behövs för att förstå molnens roll för klimatet och för att se eventuella förändringar hos molnigheten som en följd av ett ändrat klimat.