Moln

Molnobservationer


Kartor över molnobservationer


Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.


Kartor över normalväden
Klara dagar
Hela året
Januari
Juli
Mulna dagar
Hela året
Januari
Juli
Medelmolninghet
Hela året
Januari
April
Juli
Oktober