Lufttryck

Ladda ner observationsdata för lufttryck

Rekord

Lufttrycksrekord

Lär dig mer

Högtryck och lågtryck

Luftens tryck påverkas bland annat av solens strålning och jordens rotation. Hög- och lågtryck samverkar med varandra och skapar skiftningar i vädret.

Lär dig mer

Högtryck och lågtryck

Luftens tryck påverkas bland annat av solens strålning och jordens rotation. Hög- och lågtryck samverkar med varandra och skapar skiftningar i vädret.