Lufttryck

Lufttryck

Ladda ner data och stationsinformation

Via länken nedan kan observationsdata laddas ned för ett antal parametrar, bland annat lufttryck. Det går även att visa observationsstationer på en karta samt ladda ned stationslistor.

Observationsdata och stationsinformation


Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalväden


Rekord

Lufttrycksrekord

Lär dig mer

Högtryck och lågtryck

Luftens tryck påverkas bland annat av solens strålning och jordens rotation. Hög- och lågtryck samverkar med varandra och skapar skiftningar i vädret.

Lär dig mer

Högtryck och lågtryck

Luftens tryck påverkas bland annat av solens strålning och jordens rotation. Hög- och lågtryck samverkar med varandra och skapar skiftningar i vädret.