Temperaturavvikelse för våren hittills


Kartan visar hur mycket medeltemperaturen för perioden 1 mars - 24 maj 2019 avviker (i °C) från periodens normala medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Analysen bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Med våren avses här månaderna mars, april och maj.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Visa kartor för tidigare årstider