Menu
 
Svep för att se hela sidan   >>

Medeltemperaturens avvikelse från den normala för perioden 1 - 27 november 2015

Kartan visar hur mycket medeltemperaturen från den 1 - 27 november 2015 avviker (i °C) från periodens normala medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 300 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.


Medeltemperaturens avvikelse från den normala för perioden 1 - 27 november 2015
 
 
statistics logger