Nederbörden hittills under våren i procent av den normala


Kartan visar den summerade nederbörden för perioden 1 mars - 24 maj 2019 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990). Analysen bygger på observationer från cirka 400 stationer som rapporterar in nederbördsmätningar varje dag.

Med våren avses här månaderna mars, april och maj.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Visa kartor för tidigare årstider