Klimatdata - kartor

Nederbörden hittills under vintern i procent av den normala


Kartan visar den summerade nederbörden för perioden 1 december 2018 - 16 januari 2019 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990). Analysen bygger på observationer från cirka 400 stationer som rapporterar in nederbördsmätningar varje dag.

Med vintern avses här månaderna december, januari och februari.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Visa kartor för tidigare årstider