Klimatdata - kartor

Nederbörden hittills under hösten i procent av den normala


Kartan visar den summerade nederbörden för perioden 1 september - 20 oktober 2018 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990). Analysen bygger på observationer från cirka 400 stationer som rapporterar in nederbördsmätningar varje dag.

Med hösten avses här månaderna september, oktober och november.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Visa kartor för tidigare årstider