Nederbörden i procent av den normala för föregående månad, april 2019