Klimatdata - kartor

Månads-, årstids- och årskartor

På denna sida visas bland annat kartor från SMHI:s sammanställningar av vädret under månaden, årstiden eller året. Gör val i menyerna nedan för att visa olika sammanställningar.

Medel­temperaturens avvikelse under våren


x
Kartorna nedan visar hur medeltemperaturen under våren har avvikit (i °C) från årstidens normala medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från samtliga stationer som dagligen rapporterar in temperaturer. Våren definieras som månaderna mars, april och maj.

Klicka på respektive bild för att förstora kartan. Under varje karta finns en länk till den vädersammanställning kartan är hämtad från.
Medel­temperaturens avvikelse under våren <b>2017</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under våren 2017
Medel­temperaturens avvikelse under våren <b>2016</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under våren 2016
Medel­temperaturens avvikelse under våren <b>2015</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under våren 2015
Medel­temperaturens avvikelse under våren <b>2014</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under våren 2014
Medel­temperaturens avvikelse under våren <b>2013</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under våren 2013
Medel­temperaturens avvikelse under våren <b>2012</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under våren 2012
Medel­temperaturens avvikelse under våren <b>2011</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under våren 2011