Månads-, årstids- och årskartor

På denna sida visas bland annat kartor från SMHI:s sammanställningar av vädret under månaden, årstiden eller året. Gör val i menyerna nedan för att visa olika sammanställningar.

Medel­temperaturens avvikelse under hösten


x
Kartorna nedan visar hur medeltemperaturen under hösten har avvikit (i °C) från årstidens normala medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från samtliga stationer som dagligen rapporterar in temperaturer. Hösten definieras som månaderna september, oktober och november.

Klicka på respektive bild för att förstora kartan. Under varje karta finns en länk till den vädersammanställning kartan är hämtad från.
Medel­temperaturens avvikelse under hösten <b>2018</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under hösten 2018
Medel­temperaturens avvikelse under hösten <b>2017</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under hösten 2017
Medel­temperaturens avvikelse under hösten <b>2016</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under hösten 2016
Medel­temperaturens avvikelse under hösten <b>2015</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under hösten 2015
Medel­temperaturens avvikelse under hösten <b>2014</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under hösten 2014
Medel­temperaturens avvikelse under hösten <b>2013</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under hösten 2013
Medel­temperaturens avvikelse under hösten <b>2012</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under hösten 2012
Medel­temperaturens avvikelse under hösten <b>2011</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under hösten 2011