Klimatdata - kartor

Månads-, årstids- och årskartor

På denna sida visas bland annat kartor från SMHI:s sammanställningar av vädret under månaden, årstiden eller året. Gör val i menyerna nedan för att visa olika sammanställningar.

Vårens nederbörd i procent av den normala


x
Kartorna nedan visar vårens nederbörd i procent av årstidens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990) för år 2011 och framåt. Analysen bygger på observationer från stationer som rapporterar in nederbördsmätningar varje dag. Våren definieras som månaderna mars, april och maj.

Klicka på respektive bild för att förstora kartan. Under varje karta finns en länk till den vädersammanställning kartan är hämtad från.
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren <b>2018</b>. 
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren 2018
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren <b>2017</b>. 
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren 2017
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren <b>2016</b>. 
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren 2016
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren <b>2015</b>. 
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren 2015
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren <b>2014</b>. 
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren 2014
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren <b>2013</b>. 
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren 2013
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren <b>2012</b>. 
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren 2012
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren <b>2011</b>. 
Vårens nederbörd i procent av den normala. Våren 2011