Månads-, årstids- och årskartor

På denna sida visas bland annat kartor från SMHI:s sammanställningar av vädret under månaden, årstiden eller året. Gör val i menyerna nedan för att visa olika sammanställningar.

Höstens nederbörd i procent av den normala


x
Kartorna nedan visar höstens nederbörd i procent av årstidens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990) för år 2011 och framåt. Analysen bygger på observationer från stationer som rapporterar in nederbördsmätningar varje dag. Hösten definieras som månaderna september, oktober och november.

Klicka på respektive bild för att förstora kartan. Under varje karta finns en länk till den vädersammanställning kartan är hämtad från.
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten <b>2018</b>. 
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten 2018
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten <b>2017</b>. 
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten 2017
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten <b>2016</b>. 
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten 2016
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten <b>2015</b>. 
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten 2015
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten <b>2014</b>. 
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten 2014
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten <b>2013</b>. 
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten 2013
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten <b>2012</b>. 
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten 2012
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten <b>2011</b>. 
Höstens nederbörd i procent av den normala. Hösten 2011