Klimatdata - kartor

Dygnsmedel­temperaturens avvikelse från den normala, januari 2016

Kartorna nedan visar hur mycket dygnsmedeltemperaturen för varje dygn avviker (i °C) från den normala medeltemperaturen för detta dygn (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att dessa kartor är automatgenererade med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Dagens karta skapas omkring kl. 21:40.
Klicka på respektive bild för att förstora kartan.legend
2016-01-31
2016-01-31
Förstora bild
2016-01-30
2016-01-30
Förstora bild
2016-01-29
2016-01-29
Förstora bild
2016-01-28
2016-01-28
Förstora bild
2016-01-27
2016-01-27
Förstora bild
2016-01-26
2016-01-26
Förstora bild
2016-01-25
2016-01-25
Förstora bild
2016-01-24
2016-01-24
Förstora bild
2016-01-23
2016-01-23
Förstora bild
2016-01-22
2016-01-22
Förstora bild
2016-01-21
2016-01-21
Förstora bild
2016-01-20
2016-01-20
Förstora bild
2016-01-19
2016-01-19
Förstora bild
2016-01-18
2016-01-18
Förstora bild
2016-01-17
2016-01-17
Förstora bild
2016-01-16
2016-01-16
Förstora bild
2016-01-15
2016-01-15
Förstora bild
2016-01-14
2016-01-14
Förstora bild
2016-01-13
2016-01-13
Förstora bild
2016-01-12
2016-01-12
Förstora bild
2016-01-11
2016-01-11
Förstora bild
2016-01-10
2016-01-10
Förstora bild
2016-01-09
2016-01-09
Förstora bild
2016-01-08
2016-01-08
Förstora bild
2016-01-07
2016-01-07
Förstora bild
2016-01-06
2016-01-06
Förstora bild
2016-01-05
2016-01-05
Förstora bild
2016-01-04
2016-01-04
Förstora bild
2016-01-03
2016-01-03
Förstora bild
2016-01-02
2016-01-02
Förstora bild
2016-01-01
2016-01-01
Förstora bild