Klimatdata - kartor

Dygnsmedel­temperaturens avvikelse från den normala, juli 2015

Kartorna nedan visar hur mycket dygnsmedeltemperaturen för varje dygn avviker (i °C) från den normala medeltemperaturen för detta dygn (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att dessa kartor är automatgenererade med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Dagens karta skapas omkring kl. 20:40.
Klicka på respektive bild för att förstora kartan.legend
2015-07-31
2015-07-31
Förstora bild
2015-07-30
2015-07-30
Förstora bild
2015-07-29
2015-07-29
Förstora bild
2015-07-28
2015-07-28
Förstora bild
2015-07-27
2015-07-27
Förstora bild
2015-07-26
2015-07-26
Förstora bild
2015-07-25
2015-07-25
Förstora bild
2015-07-24
2015-07-24
Förstora bild
2015-07-23
2015-07-23
Förstora bild
2015-07-22
2015-07-22
Förstora bild
2015-07-21
2015-07-21
Förstora bild
2015-07-20
2015-07-20
Förstora bild
2015-07-19
2015-07-19
Förstora bild
2015-07-18
2015-07-18
Förstora bild
2015-07-17
2015-07-17
Förstora bild
2015-07-16
2015-07-16
Förstora bild
2015-07-15
2015-07-15
Förstora bild
2015-07-14
2015-07-14
Förstora bild
2015-07-13
2015-07-13
Förstora bild
2015-07-12
2015-07-12
Förstora bild
2015-07-11
2015-07-11
Förstora bild
2015-07-10
2015-07-10
Förstora bild
2015-07-09
2015-07-09
Förstora bild
2015-07-08
2015-07-08
Förstora bild
2015-07-07
2015-07-07
Förstora bild
2015-07-06
2015-07-06
Förstora bild
2015-07-05
2015-07-05
Förstora bild
2015-07-04
2015-07-04
Förstora bild
2015-07-03
2015-07-03
Förstora bild
2015-07-02
2015-07-02
Förstora bild
2015-07-01
2015-07-01
Förstora bild