Klimatdata - kartor

Dygnsmedel­temperaturens avvikelse från den normala, januari 2018

Kartorna nedan visar hur mycket dygnsmedeltemperaturen för varje dygn avviker (i °C) från den normala medeltemperaturen för detta dygn (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att dessa kartor är automatgenererade med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Dagens karta skapas omkring kl. 20:40.
Klicka på respektive bild för att förstora kartan.legend
2018-01-21
2018-01-21
Förstora bild
2018-01-20
2018-01-20
Förstora bild
2018-01-19
2018-01-19
Förstora bild
2018-01-18
2018-01-18
Förstora bild
2018-01-17
2018-01-17
Förstora bild
2018-01-16
2018-01-16
Förstora bild
2018-01-15
2018-01-15
Förstora bild
2018-01-14
2018-01-14
Förstora bild
2018-01-13
2018-01-13
Förstora bild
2018-01-12
2018-01-12
Förstora bild
2018-01-11
2018-01-11
Förstora bild
2018-01-10
2018-01-10
Förstora bild
2018-01-09
2018-01-09
Förstora bild
2018-01-08
2018-01-08
Förstora bild
2018-01-07
2018-01-07
Förstora bild
2018-01-06
2018-01-06
Förstora bild
2018-01-05
2018-01-05
Förstora bild
2018-01-04
2018-01-04
Förstora bild
2018-01-03
2018-01-03
Förstora bild
2018-01-02
2018-01-02
Förstora bild
2018-01-01
2018-01-01
Förstora bild