Klimatdata - kartor

Dygnsmedel­temperaturens avvikelse från den normala, maj 2018

Kartorna nedan visar hur mycket dygnsmedeltemperaturen för varje dygn avviker (i °C) från den normala medeltemperaturen för detta dygn (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att dessa kartor är automatgenererade med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Dagens karta skapas omkring kl. 21:40.
Klicka på respektive bild för att förstora kartan.legend
2018-05-20
2018-05-20
Förstora bild
2018-05-19
2018-05-19
Förstora bild
2018-05-18
2018-05-18
Förstora bild
2018-05-17
2018-05-17
Förstora bild
2018-05-16
2018-05-16
Förstora bild
2018-05-15
2018-05-15
Förstora bild
2018-05-14
2018-05-14
Förstora bild
2018-05-13
2018-05-13
Förstora bild
2018-05-12
2018-05-12
Förstora bild
2018-05-11
2018-05-11
Förstora bild
2018-05-10
2018-05-10
Förstora bild
2018-05-09
2018-05-09
Förstora bild
2018-05-08
2018-05-08
Förstora bild
2018-05-07
2018-05-07
Förstora bild
2018-05-06
2018-05-06
Förstora bild
2018-05-05
2018-05-05
Förstora bild
2018-05-04
2018-05-04
Förstora bild
2018-05-03
2018-05-03
Förstora bild
2018-05-02
2018-05-02
Förstora bild
2018-05-01
2018-05-01
Förstora bild