Klimatdata - kartor

Dygnsmedel­temperaturens avvikelse från den normala, september 2017

Kartorna nedan visar hur mycket dygnsmedeltemperaturen för varje dygn avviker (i °C) från den normala medeltemperaturen för detta dygn (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att dessa kartor är automatgenererade med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Dagens karta skapas omkring kl. 21:40.
Klicka på respektive bild för att förstora kartan.legend
2017-09-25
2017-09-25
Förstora bild
2017-09-24
2017-09-24
Förstora bild
2017-09-23
2017-09-23
Förstora bild
2017-09-22
2017-09-22
Förstora bild
2017-09-21
2017-09-21
Förstora bild
2017-09-20
2017-09-20
Förstora bild
2017-09-19
2017-09-19
Förstora bild
2017-09-18
2017-09-18
Förstora bild
2017-09-17
2017-09-17
Förstora bild
2017-09-16
2017-09-16
Förstora bild
2017-09-15
2017-09-15
Förstora bild
2017-09-14
2017-09-14
Förstora bild
2017-09-13
2017-09-13
Förstora bild
2017-09-12
2017-09-12
Förstora bild
2017-09-11
2017-09-11
Förstora bild
2017-09-10
2017-09-10
Förstora bild
2017-09-09
2017-09-09
Förstora bild
2017-09-08
2017-09-08
Förstora bild
2017-09-07
2017-09-07
Förstora bild
2017-09-06
2017-09-06
Förstora bild
2017-09-05
2017-09-05
Förstora bild
2017-09-04
2017-09-04
Förstora bild
2017-09-03
2017-09-03
Förstora bild
2017-09-02
2017-09-02
Förstora bild
2017-09-01
2017-09-01
Förstora bild