Klimatdata - kartor

Dygnsmedel­temperaturens avvikelse från den normala, november 2017

Kartorna nedan visar hur mycket dygnsmedeltemperaturen för varje dygn avviker (i °C) från den normala medeltemperaturen för detta dygn (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att dessa kartor är automatgenererade med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Dagens karta skapas omkring kl. 20:40.
Klicka på respektive bild för att förstora kartan.legend
2017-11-17
2017-11-17
Förstora bild
2017-11-16
2017-11-16
Förstora bild
2017-11-15
2017-11-15
Förstora bild
2017-11-14
2017-11-14
Förstora bild
2017-11-13
2017-11-13
Förstora bild
2017-11-12
2017-11-12
Förstora bild
2017-11-11
2017-11-11
Förstora bild
2017-11-10
2017-11-10
Förstora bild
2017-11-09
2017-11-09
Förstora bild
2017-11-08
2017-11-08
Förstora bild
2017-11-07
2017-11-07
Förstora bild
2017-11-06
2017-11-06
Förstora bild
2017-11-05
2017-11-05
Förstora bild
2017-11-04
2017-11-04
Förstora bild
2017-11-03
2017-11-03
Förstora bild
2017-11-02
2017-11-02
Förstora bild
2017-11-01
2017-11-01
Förstora bild