Klimatdata - kartor

Dygnsmedel­temperaturens avvikelse från den normala, december 2017

Kartorna nedan visar hur mycket dygnsmedeltemperaturen för varje dygn avviker (i °C) från den normala medeltemperaturen för detta dygn (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att dessa kartor är automatgenererade med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Dagens karta skapas omkring kl. 20:40.
Klicka på respektive bild för att förstora kartan.legend
2017-12-14
2017-12-14
Förstora bild
2017-12-13
2017-12-13
Förstora bild
2017-12-12
2017-12-12
Förstora bild
2017-12-11
2017-12-11
Förstora bild
2017-12-10
2017-12-10
Förstora bild
2017-12-09
2017-12-09
Förstora bild
2017-12-08
2017-12-08
Förstora bild
2017-12-07
2017-12-07
Förstora bild
2017-12-06
2017-12-06
Förstora bild
2017-12-05
2017-12-05
Förstora bild
2017-12-04
2017-12-04
Förstora bild
2017-12-03
2017-12-03
Förstora bild
2017-12-02
2017-12-02
Förstora bild
2017-12-01
2017-12-01
Förstora bild