Klimatdata - kartor

Dygnsmedel­temperaturens avvikelse från den normala, mars 2018

Kartorna nedan visar hur mycket dygnsmedeltemperaturen för varje dygn avviker (i °C) från den normala medeltemperaturen för detta dygn (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att dessa kartor är automatgenererade med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Dagens karta skapas omkring kl. 20:40.
Klicka på respektive bild för att förstora kartan.legend
2018-03-16
2018-03-16
Förstora bild
2018-03-15
2018-03-15
Förstora bild
2018-03-14
2018-03-14
Förstora bild
2018-03-13
2018-03-13
Förstora bild
2018-03-12
2018-03-12
Förstora bild
2018-03-11
2018-03-11
Förstora bild
2018-03-10
2018-03-10
Förstora bild
2018-03-09
2018-03-09
Förstora bild
2018-03-08
2018-03-08
Förstora bild
2018-03-07
2018-03-07
Förstora bild
2018-03-06
2018-03-06
Förstora bild
2018-03-05
2018-03-05
Förstora bild
2018-03-04
2018-03-04
Förstora bild
2018-03-03
2018-03-03
Förstora bild
2018-03-02
2018-03-02
Förstora bild
2018-03-01
2018-03-01
Förstora bild