Åska

Åska


Åsk- och blixtkartor

Nedan finns länkar till kartor som visar blixturladdningar per dygn samt kartor över antalet åskdagar och antalet blixturladdningar för varje år och månad sedan 2002. Underlaget kommer från ett blixtlokaliseringssystem som registrerar information om de blixturladdningar som sker över Sverige.

Dagliga kartor

Års- och månadskartor

Blixturladdningar i Sverige per dygn
Dagliga kartor sedan maj 2012
Åskdagar och blixturladdningar
Åska i Sverige, 2002 och framåt

Normalvärden åska (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, ska beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalväden

Lär dig mer

Blixtar

Blixten är den synliga delen vid elektriska urladdningar i samband med åskväder.

Åska i Sverige 2002-2009

Denna rapport beskriver var, när, varför och hur ofta det åskat i Sverige under åren 2002-2009.

Professionella tjänster

Prova på

Lär dig mer

Blixtar

Blixten är den synliga delen vid elektriska urladdningar i samband med åskväder.

Åska i Sverige 2002-2009

Denna rapport beskriver var, när, varför och hur ofta det åskat i Sverige under åren 2002-2009.

Professionella tjänster

Prova på