Vattenwebb

På SMHI Vattenwebb finns en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register. Tjänsten är öppen för alla, men vänder sig främst till miljö- och vattenansvariga på nationella, regionala och lokala myndigheter.

Vad finns i Vattenwebb?

SMHI Vattenwebb består av en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register. Klicka på de olika produkterna för att få information om hur och vad de kan användas till, hur de är uppbyggda och hur säkra resultaten är.

Utvärdera modellresultat för kustzon

SMHI Vattenwebb består av en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register. Klicka på de olika produkterna för att få information om hur och vad de kan användas till, hur de är uppbyggda och hur säkra resultaten är.

Utvärdera modellresultat för kustzon