Vattenstånd

Vattenståndsuppgifter från våra största sjöar finns ända från 1700-talet. SMHI har utfört mätningar sedan 1930-talet. Den längsta oavbrutna mätserien med dygnsvärden som vi har i landet är från Vänern där data finns ända från 1807. Vattenståndsvärden från Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön kan du ladda ner från hemsidan.

Höstsjö (puffbild 366*191)

Observationer

Mätstationer

SMHIs hydrologiska grundnät består av cirka 330 stationer. Omkring 200 av stationerna ägs och drivs av SMHI. Resterande ägs och drivs av vattenkraftindustrin. Sex av stationerna mäter vattenstånd och dessa finns i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön.

Vattenstånd i de stora sjöarna

Här hittar du observationer och diagram över vattenstånd i de stora sjöarna. Data finns för Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön och Siljan.

Mätdata via Vattenwebb

Vattenståndsdata för Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön finns tillgängliga för nedladdning via applikationen Vattenwebb.

Fjärrkyla

Statistik

Vattenståndsstatistik för de stora sjöarna

Här hittar du vattenståndsstatistik för Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön. Statistiken är baserad på mätdata och omfattar min-, medel- och maxvärden på månads- och årsbasis. Statistiken är beräknad över den tid vilken sjön varit reglerad och tidsperioden varierar därmed för de olika sjöarna.

Höstsjö (puffbild 366*191)

Observationer

Mätstationer

SMHIs hydrologiska grundnät består av cirka 330 stationer. Omkring 200 av stationerna ägs och drivs av SMHI. Resterande ägs och drivs av vattenkraftindustrin. Sex av stationerna mäter vattenstånd och dessa finns i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön.

Vattenstånd i de stora sjöarna

Här hittar du observationer och diagram över vattenstånd i de stora sjöarna. Data finns för Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön och Siljan.

Mätdata via Vattenwebb

Vattenståndsdata för Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön finns tillgängliga för nedladdning via applikationen Vattenwebb.

Fjärrkyla

Statistik

Vattenståndsstatistik för de stora sjöarna

Här hittar du vattenståndsstatistik för Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön. Statistiken är baserad på mätdata och omfattar min-, medel- och maxvärden på månads- och årsbasis. Statistiken är beräknad över den tid vilken sjön varit reglerad och tidsperioden varierar därmed för de olika sjöarna.

Lär dig mer

Vattenståndsmätningar i de stora sjöarna

Vattenståndsuppgifter från våra största sjöar finns ända från 1700-talet. SMHI har utfört mätningar sedan 1930-talet.

Hydrologiska begrepp

Vad menas med vattenföring och avrinningsområde? Här förklaras hydrologiska begrepp.

Lär dig mer

Översvämningar

När vattennivån i hav eller sjöar stiger mycket, kan det ställa till stora problem och skador.

Vattenföringsmätningar

Hur mäter man vattenföring? Vad är en avbördningskurva? Här får du information om de mätmetoder som används vid SMHI.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Lär dig mer

Vattenståndsmätningar i de stora sjöarna

Vattenståndsuppgifter från våra största sjöar finns ända från 1700-talet. SMHI har utfört mätningar sedan 1930-talet.

Hydrologiska begrepp

Vad menas med vattenföring och avrinningsområde? Här förklaras hydrologiska begrepp.

Lär dig mer

Översvämningar

När vattennivån i hav eller sjöar stiger mycket, kan det ställa till stora problem och skador.

Vattenföringsmätningar

Hur mäter man vattenföring? Vad är en avbördningskurva? Här får du information om de mätmetoder som används vid SMHI.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.