Vattenstånd

Vattenståndsuppgifter från våra största sjöar finns ända från 1700-talet. SMHI har utfört mätningar sedan 1930-talet. Den längsta oavbrutna mätserien med dygnsvärden som vi har i landet är från Vänern där data finns ända från 1807. Vattenståndsvärden från Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön kan du ladda ner från hemsidan.

Höstsjö (puffbild 366*191)

Observationer

Fjärrkyla

Statistik

Höstsjö (puffbild 366*191)

Observationer

Fjärrkyla

Statistik

Lär dig mer

Vattenståndsmätningar i de stora sjöarna

Vattenståndsuppgifter från våra största sjöar finns ända från 1700-talet. SMHI har utfört mätningar sedan 1930-talet.

Hydrologiska begrepp

Vad menas med vattenföring och avrinningsområde? Här förklaras hydrologiska begrepp.

Lär dig mer

Översvämningar

När vattennivån i hav eller sjöar stiger mycket, kan det ställa till stora problem och skador.

Vattenföringsmätningar

Hur mäter man vattenföring? Vad är en avbördningskurva? Här får du information om de mätmetoder som används vid SMHI.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Lär dig mer

Vattenståndsmätningar i de stora sjöarna

Vattenståndsuppgifter från våra största sjöar finns ända från 1700-talet. SMHI har utfört mätningar sedan 1930-talet.

Hydrologiska begrepp

Vad menas med vattenföring och avrinningsområde? Här förklaras hydrologiska begrepp.

Lär dig mer

Översvämningar

När vattennivån i hav eller sjöar stiger mycket, kan det ställa till stora problem och skador.

Vattenföringsmätningar

Hur mäter man vattenföring? Vad är en avbördningskurva? Här får du information om de mätmetoder som används vid SMHI.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.