Normal medelvattenföring

Normalkarta medelvattenföring, 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar medelvattenföring för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990.
Förstora Bild