Vattenföring

Med vattenföring eller vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag. Här finns information och data kring vattenföring.

Gräs strand

Observationer

Mätstationer

SMHIs hydrologiska grundnät består av cirka 330 stationer. Omkring 200 av stationerna ägs och drivs av SMHI. Resterande ägs och drivs av vattenkraftindustrin. Flertalet stationer mäter vattenföring men det finns även ett fåtal som mäter vattenstånd i de stora sjöarna.

Mätdata via Vattenwebb

Vattenförings- och vattenståndsdata från stationerna i SMHIs hydrologiska grundnät finns tillgängliga för nedladdning via applikationen Vattenwebb.

Vattenfall

Prognoser

Här kan du få information om aktuell vattenföring för landets vattendrag. Observerad dygnsmedelvattenföring 30 dagar tillbaka i tiden samt prognos för de 10 kommande dagarna presenteras. Data från mätstationer har samlats in av SMHI och tillhör SMHIs hydrologiska grundnät.

Gräs strand

Observationer

Mätstationer

SMHIs hydrologiska grundnät består av cirka 330 stationer. Omkring 200 av stationerna ägs och drivs av SMHI. Resterande ägs och drivs av vattenkraftindustrin. Flertalet stationer mäter vattenföring men det finns även ett fåtal som mäter vattenstånd i de stora sjöarna.

Mätdata via Vattenwebb

Vattenförings- och vattenståndsdata från stationerna i SMHIs hydrologiska grundnät finns tillgängliga för nedladdning via applikationen Vattenwebb.

Vattenfall

Prognoser

Här kan du få information om aktuell vattenföring för landets vattendrag. Observerad dygnsmedelvattenföring 30 dagar tillbaka i tiden samt prognos för de 10 kommande dagarna presenteras. Data från mätstationer har samlats in av SMHI och tillhör SMHIs hydrologiska grundnät.

Beautiful river

Modellberäkningar

Modelldata via Vattenwebb

Med den högupplösta modellen S-HYPE beräknar SMHI hydrologiska variabler för ca 38000 delavrinningsområden i Sverige. Beräknade data kan hämtas fritt.

Avrinningskartor

SMHI tar fram avrinningskartor för att ge en generell överblick av hur vattentillgången varierat under det gångna året och även per säsong.

Kartor över normalvärden 1961-1990

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Modellberäknad vattenföring för Europa

Med E-HYPE-modellen beräknar SMHI hydrologiska variabler för drygt 35000 delavrinningsområden i Europa. Beräknade data kan hämtas fritt.

Modellberäknad vattenföring för andra delar av världen

HYPE-modellen finns uppsatt för flera avrinningsområden runt om i världen: Arktiska havets avrinningsområde, Niger-floden, Indien, Nordafrika, Mellanöstern och La Plata i Sydamerika. Nedladdningsbara öppna modelldata finns på Hypeweb.

Emån vass

Statistik

Flödesstatistik från modellberäkningar

Statistiken finns tillgänglig för ca 38000 delavrinningsområden och bygger på beräkningar med den hydrologiska modellen S-HYPE. Statistiken baseras på modellberäknade dygnsmedel-vattenföringar för perioden 1981-2010. Sex olika statistiska flödesindikatorer har beräknats. Statistiken laddas ner från Vattenwebb.

Flödesstatistik för SMHI:s grundnätsstationer

Här hittar du en lista över stationskorrigerad statistik från S-HYPE för alla SMHI:s grundnätsstationer. Statistiken baseras på modellberäknade dygnsmedelvattenföringar för perioden 1981-2010. Sex olika statistiska flödesindikatorer har beräknats.

1900-talsstatistik

Här hittar du flödesstatistik baserad på mätdata. Statistiken är framtagen för att avspegla flödesförhållandena i 1900-talsklimat. Uppgifter finns för samtliga större och medelstora vattendrag med avrinningsområden större än 200 km².

Beautiful river

Modellberäkningar

Modelldata via Vattenwebb

Med den högupplösta modellen S-HYPE beräknar SMHI hydrologiska variabler för ca 38000 delavrinningsområden i Sverige. Beräknade data kan hämtas fritt.

Avrinningskartor

SMHI tar fram avrinningskartor för att ge en generell överblick av hur vattentillgången varierat under det gångna året och även per säsong.

Kartor över normalvärden 1961-1990

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Modellberäknad vattenföring för Europa

Med E-HYPE-modellen beräknar SMHI hydrologiska variabler för drygt 35000 delavrinningsområden i Europa. Beräknade data kan hämtas fritt.

Modellberäknad vattenföring för andra delar av världen

HYPE-modellen finns uppsatt för flera avrinningsområden runt om i världen: Arktiska havets avrinningsområde, Niger-floden, Indien, Nordafrika, Mellanöstern och La Plata i Sydamerika. Nedladdningsbara öppna modelldata finns på Hypeweb.

Emån vass

Statistik

Flödesstatistik från modellberäkningar

Statistiken finns tillgänglig för ca 38000 delavrinningsområden och bygger på beräkningar med den hydrologiska modellen S-HYPE. Statistiken baseras på modellberäknade dygnsmedel-vattenföringar för perioden 1981-2010. Sex olika statistiska flödesindikatorer har beräknats. Statistiken laddas ner från Vattenwebb.

Flödesstatistik för SMHI:s grundnätsstationer

Här hittar du en lista över stationskorrigerad statistik från S-HYPE för alla SMHI:s grundnätsstationer. Statistiken baseras på modellberäknade dygnsmedelvattenföringar för perioden 1981-2010. Sex olika statistiska flödesindikatorer har beräknats.

1900-talsstatistik

Här hittar du flödesstatistik baserad på mätdata. Statistiken är framtagen för att avspegla flödesförhållandena i 1900-talsklimat. Uppgifter finns för samtliga större och medelstora vattendrag med avrinningsområden större än 200 km².

Lär dig mer

Vad är vattenföring?

Med vattenföring menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag.

Hydrologiska begrepp

Vad menas med vattenföring och avrinningsområde? Här förklaras hydrologiska begrepp.

Lär dig mer

Vattenföringsmätningar

Hur mäter man vattenföring? Vad är en avbördningskurva? Här får du information om de mätmetoder som används vid SMHI.

Lär dig mer

Vad är vattenföring?

Med vattenföring menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag.

Hydrologiska begrepp

Vad menas med vattenföring och avrinningsområde? Här förklaras hydrologiska begrepp.

Lär dig mer

Vattenföringsmätningar

Hur mäter man vattenföring? Vad är en avbördningskurva? Här får du information om de mätmetoder som används vid SMHI.