Vattenbalans

Genom vattenbalansen tittar man på hur mycket vatten som kommer till en sjö eller ett område och hur mycket som avdunstar och rinner ut eller lagras.

Vattenbalans

Se beräknad vattenbalans

Inom kort kan du se vattenbalansen för alla avrinningsområden i den svenska hydrologiska modellen S-HYPE.

Vattenbalans

Se beräknad vattenbalans

Inom kort kan du se vattenbalansen för alla avrinningsområden i den svenska hydrologiska modellen S-HYPE.

Delarna i vattenbalansen

Bäck i Dalarna

Vattenflöde

Vattenflöde

Vattenflödet är den mängd vatten som rinner från ett område i vattendrag. Omräknat per ytenhet kallas det avrinning.

Avdunstning  sjörök

Avdunstning

Avdunstning

Avdunstning är när vatten ångar upp i luften. Mängden vatten som försvinner via avdunstning är stor men kan vara svår att mäta. Läs mer om avdunstning i vår Kunskapsbank! 

Regn på räcke

Nederbörd

Nederbörd

Nederbörd - regn och snö fyller på vattnet i ett område eller en sjö. Se observationer och kartor över om det varit mycket eller lite nederbörd över landet.

Bäck i Dalarna

Vattenflöde

Vattenflöde

Vattenflödet är den mängd vatten som rinner från ett område i vattendrag. Omräknat per ytenhet kallas det avrinning.

Avdunstning  sjörök

Avdunstning

Avdunstning

Avdunstning är när vatten ångar upp i luften. Mängden vatten som försvinner via avdunstning är stor men kan vara svår att mäta. Läs mer om avdunstning i vår Kunskapsbank! 

Regn på räcke

Nederbörd

Nederbörd

Nederbörd - regn och snö fyller på vattnet i ett område eller en sjö. Se observationer och kartor över om det varit mycket eller lite nederbörd över landet.

Lär dig mer

Klimatförändringarnas konsekvenser för svenska vattenflöden

Framtidens klimat kommer att innebära ökad avrinning i norr och torrare förutsättningar i sydöstra Sverige.

Forskning

Rapport om avrinningen från Sverige

Avrinningen från Sverige till omgivande hav har beräknats från 1931 och framåt.

Lär dig mer

Klimatförändringarnas konsekvenser för svenska vattenflöden

Framtidens klimat kommer att innebära ökad avrinning i norr och torrare förutsättningar i sydöstra Sverige.

Forskning

Rapport om avrinningen från Sverige

Avrinningen från Sverige till omgivande hav har beräknats från 1931 och framåt.