Vattenbalans

Lär dig mer

Klimatförändringarnas konsekvenser för svenska vattenflöden

Framtidens klimat kommer att innebära ökad avrinning i norr och torrare förutsättningar i sydöstra Sverige.

Forskning

Rapport om avrinningen från Sverige

Avrinningen från Sverige till omgivande hav har beräknats från 1931 och framåt.

Lär dig mer

Klimatförändringarnas konsekvenser för svenska vattenflöden

Framtidens klimat kommer att innebära ökad avrinning i norr och torrare förutsättningar i sydöstra Sverige.

Forskning

Rapport om avrinningen från Sverige

Avrinningen från Sverige till omgivande hav har beräknats från 1931 och framåt.