Ladda ner data från Svenskt Vattenarkiv

Här finns nedladdningsbara tabeller och kartskikt från de två senaste SVAR-versionerna samt information om projektet Hydrografi i nätverk.

Kartskikt från projektet Hydrografi i nätverk

SMHIs dataportal för öppna data finns det nedladdningsbara filer för 43 huvudavrinningsområden.

Kartskikt med sjöar, vattendrag och flödesnätverk inom dessa områden finns på Lantmäteriets hemsida:
Nedladdnings- och direktåtkomsttjänster

Där finns också information om hydrografiprojektets leveransplan.

På Lantmäteriets hemsida finns även en tjänst som presenterar hydrografisk information enligt EU-direktivet Inspire:
Visningstjänst Inspire

Beskrivning av hydrografiska kartprodukter:


Tillgängliga produktområden (191 kB, pdf)

Produktbeskrivning (936 kB, pdf)

Tabeller och kartskikt från SVAR (Svenskt VattenARkiv)

Från SVARversion 2012_2

Koordinatsystem i SVARversion 2012_2 är sweref99tm. Det är denna version som för närvarande används av S-HYPE på Vattenweb.

dammprod 2013_3, beskrivning, SVAR2012_2

dammprod 2013_3 SVAR2012_2

huvudavrinningsområden, beskrivning, SVAR2012_2

huvudavrinningsområden SVAR2012_2

delavrinningsområden, beskrivning, SVAR2012_2

delavrinningsområden SVAR2012_2

Uppströmsområden, beskrivning, svar2012_2

Uppströmsområden SVAR2012_2

havsområden, beskrivning, SVAR2012_2

havsområden SVAR2012_2

Vattenförekomster-vattenytor, beskrivning, SVAR2012_2

Vattenförekomster-vattenytor SVAR2012_2

vattenförekomster-vattendrag, beskrivning, SVAR2012_2

vattenförekomster-vattendrag 2012_2

sjöar-punktskikt, beskrivning, SVAR2012_2

sjöar-punktskikt SVAR2012_2

 

Från SVARversion 2010_2

Koordinatsystem i SVARversion 2010_2 är RT90.

huvudavrinningsområden, beskrivning, SVAR2010_2

huvudavrinningsområden SVAR2010_2

delavrinningsområden, beskrivning, SVAR2010_2

delavrinningsområden SVAR2010_2

ackumulerade delavrinningsområden, beskrivning, SVAR2010_2

ackumulerade delavrinningsområden SVAR2010_2

havsområden, beskrivning, SVAR2010_2

havsområden SVAR2010_2

sjöar-punktskikt, beskrivning, SVAR2010_2

sjöar-punktskikt SVAR2010_2

vattenförekomster-Vattenytor, beskrivning, SVAR2010_2

vattenförekomster-Vattenytor SVAR2010_2

vattenförekomster-Vattendrag, beskrivning, SVAR2010_2

vattenförekomster-Vattendrag SVAR2010_2

Övrig information

Nedan finns övrig information från SVAR att ladda ner.

Länsvisa GIS-skikt med SMHIs vattenföringsstationer
 

limniska ekoregioner 2006, beskrivning

limniska ekoregioner 2006

dammregistret 1995, beskrivning

dammregistret 1995