Ladda ner data från Svenskt Vattenarkiv

Här finns nedladdningsbara tabeller och kartskikt från de två senaste SVAR-versionerna samt projektet Hydrografi i nätverk.

Kartskikt från projektet Hydrografi i nätverk

Varje nedladdningsbar fil innehåller 15 huvudavrinningsområden enligt produktbeskrivningen.

Kartskikt med sjöar, vattendrag och flödesnätverk inom dessa 15 områden finns på Lantmäteriets hemsida:
Nedladdnings- och direktåtkomsttjänster

Där finns också information om hydrografiprojektets leveransplan.

På Lantmäteriets hemsida finns även en tjänst som presenterar hydrografisk information enligt EU-direktivet Inspire:
Visningstjänst Inspire

Beskrivning av hydrografiska kartprodukter:

Produktbeskrivning (325 kB, pdf)

Kartskikt:

Avrinningsområden Inspire Sweref99LatLong (7,8 MB, zip)

Avrinningsområden Inspire Sweref99TM (5,0 MB, zip)

Avrinningsområden Svensk vattenstandard Sweref99Latlong (7,8 MB, zip)

Avrinningsområden Svensk vattenstandard Sweref99TM (5,0 MB, zip)

Tabeller och kartskikt från SVAR (Svenskt VattenARkiv)

Från SVARversion 2012_2

Koordinatsystem i SVARversion 2012_2 är sweref99tm. Det är denna version som för närvarande används av S-HYPE på Vattenweb.

dammprod 2013_3, beskrivning, SVAR2012_2

dammprod 2013_3 SVAR2012_2

huvudavrinningsområden, beskrivning, SVAR2012_2

huvudavrinningsområden SVAR2012_2

delavrinningsområden, beskrivning, SVAR2012_2

delavrinningsområden SVAR2012_2

Uppströmsområden, beskrivning, svar2012_2

Uppströmsområden SVAR2012_2

havsområden, beskrivning, SVAR2012_2

havsområden SVAR2012_2

Vattenförekomster-vattenytor, beskrivning, SVAR2012_2

Vattenförekomster-vattenytor SVAR2012_2

vattenförekomster-vattendrag, beskrivning, SVAR2012_2

vattenförekomster-vattendrag 2012_2

sjöar-punktskikt, beskrivning, SVAR2012_2

sjöar-punktskikt SVAR2012_2

 

Från SVARversion 2010_2

Koordinatsystem i SVARversion 2010_2 är RT90.

huvudavrinningsområden, beskrivning, SVAR2010_2

huvudavrinningsområden SVAR2010_2

delavrinningsområden, beskrivning, SVAR2010_2

delavrinningsområden SVAR2010_2

ackumulerade delavrinningsområden, beskrivning, SVAR2010_2

ackumulerade delavrinningsområden SVAR2010_2

havsområden, beskrivning, SVAR2010_2

havsområden SVAR2010_2

sjöar-punktskikt, beskrivning, SVAR2010_2

sjöar-punktskikt SVAR2010_2

vattenförekomster-Vattenytor, beskrivning, SVAR2010_2

vattenförekomster-Vattenytor SVAR2010_2

vattenförekomster-Vattendrag, beskrivning, SVAR2010_2

vattenförekomster-Vattendrag SVAR2010_2

Övrig information

Nedan finns övrig information från SVAR att ladda ner.

Länsvisa GIS-skikt med SMHIs vattenföringsstationer
 

limniska ekoregioner 2006, beskrivning

limniska ekoregioner 2006

dammregistret 1995, beskrivning

dammregistret 1995