Sjöar och vattendrag

Professionella tjänster

Projekt Sjölyftet

SMHI samlar in data om Sveriges sjöar genom LYFT-arbeten runtom i landet.

Lär dig mer

Avrinningsområde

På en given plats i ett vattendrag kan man bestämma det landområde från vilket nederbörden förr eller senare kommer ut som vatten i vattendraget vid den platsen.

Forskning

Rapport om avrinningen från Sverige

Avrinningen från Sverige till omgivande hav har beräknats från 1931 och framåt.

Professionella tjänster

Projekt Sjölyftet

SMHI samlar in data om Sveriges sjöar genom LYFT-arbeten runtom i landet.

Lär dig mer

Avrinningsområde

På en given plats i ett vattendrag kan man bestämma det landområde från vilket nederbörden förr eller senare kommer ut som vatten i vattendraget vid den platsen.

Forskning

Rapport om avrinningen från Sverige

Avrinningen från Sverige till omgivande hav har beräknats från 1931 och framåt.