Is på sjöar och vattendrag

Varje år observeras tidpunkten för isläggning och islossning i ca 130 stora och medelstora sjöar. Vissa serier löper ända från 1870-talet.

Övre Glottern (puffbild 366*191)

Observationer

Swans in ice - sjö

Statistik

Övre Glottern (puffbild 366*191)

Observationer

Swans in ice - sjö

Statistik

Läs mer