Avdunstning

Avdunstning är en fysikalisk process där vatten omvandlas till vattenånga. En del av den nederbörd som faller över ett område återgår till atmosfären genom avdunstningen. Den del som inte avdunstar magasineras i mark och sjöar, eller rinner av via grundvatten och vattendrag.

Vass i Lövsjön Kolmården

Avdunstningskartor normalvärden 1961-1990

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Läs mer

Vattenbalansberäkningar

SMHI utför vattenbalansberäkningar med avdunstning för deponier med hjälp av HBV-modellen.

Det hydrologiska kretsloppet

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp.

Det hydrologiska året

Man brukar säga att det hydrologiska året löper från en tidpunkt på hösten till nästa höst, i Sverige ofta från första oktober till sista september.

Vattenbalansberäkningar

SMHI utför vattenbalansberäkningar med avdunstning för deponier med hjälp av HBV-modellen.

Det hydrologiska kretsloppet

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp.

Det hydrologiska året

Man brukar säga att det hydrologiska året löper från en tidpunkt på hösten till nästa höst, i Sverige ofta från första oktober till sista september.