Svep för att se hela sidan   >>

Realtidsdata från fartyg i Östersjön

Realtidsdata fr�n fartyg i �stersj�n

Från lastfartyget Transpaper, färjorna Silja Serenade och Balic Princess samt från isbrytarna Atle, Frej och Oden som trafikerar i Östersjöregionen finns nu realtidsdata från luften och havet i realtid, via satellitöverföring.

Detta är möjligt genom samarbeten mellan bl.a. Rederi Transatlantic, Finlands miljöcentral (SYKE), Estlands havsforskningsinstitut (MSI), SMHI, Sjöfartsverket och Svenska polarforskningssekretariatet.
Bland de data som presenteras här finns lufttemperatur, lufttryck, vattentemperatur, salthalt, syrgas samt Phycosyanin Fluorescence, vilket är ett mått på antalet blågröna alger i havet.

F�r b�ttre prognoser och s�krare sj�fart

Väder och oceanografiska data från fartyg skall hjälpa till att förbättra väder och vattenprognoser i hela Östersjöregionen. Nedan kan du kan följa vädret och olika mätningar till havs på från de fartyg som idag skickar data i realtid.

Denna tjänst är under utveckling, så enstaka fördröjningar i presentation av data kan förekomma. De olika figurerna visar data i olika tidsskalorna, där vattenvariablerna är upp till tre dygn gamla och i luften är data som mest tre timmar gamla. Orsaken till detta är de snabbare rörelserna i luften.
Meteorologiska parametrar representerar ~30 meters höjd över havet, och mätningar i havet ~4 meters djup.  Data har endast genomgått en grov kvalitetsgranskning.

Senaste observationerna

Observerad vattentemperatur
Observerad vattentemperatur
F�rstora bild
Observerad salthalt
Observerad salthalt
F�rstora bild
Observerad syrgasmättnad
Observerad syrgasmättnad. Dvs hur mycket syrgas det finns ivattnet relativt vad det kan vara beroende av vattnets temperatur och salthalt.
F�rstora bild
Observerad mängd Phycocyanin

Phycocyanin är ett  pigment som cyanobakterier innehåller och phycocyanin fluorescens mäter man för att få en uppskattning på mängd cyanobakterier i vattnet.

F�rstora bild
Observerad turbiditet
Observerad turbiditet, ett mått på mängden lösta partiklar i vattnet
F�rstora bild
Observerad mängd Klorofyll
Observerad mängd klorofyll. Klorofyll är ett pigment som alla växter innehåller och därmed också växtplankton. Klorofyll fluorescens mäter man för att få en uppskattning på mängd växtplankton i vattnet.
F�rstora bild
Observerad lufttemperatur
Observerad lufttemperatur
F�rstora bild
Observerat lufttryck
Observerat lufttryck
F�rstora bild