Klimatdata

SMHI gör mätningar och observationer i luften, sjöar, vattendrag och havet. Det ger stora mängder data om Sveriges klimat och miljö som kvalitetskontrolleras och lagras för att sedan utgöra basen till sammanställningar, analyser och tjänster av olika slag.

Kartor, tabeller, sammanställningar och rådata

Här på smhi.se presenteras delar av all insamlad data i form av exempelvis kartor, tabeller, sammanställningar och beräknade scenarier. Det finns också möjlighet att hämta vissa typer av data.

Vänsterspalten här intill ger en överblick över vad som finns tillgängligt. Välkommen att utforska!

Framtidens klimat

Öppna data

Öppna data

Nu kan mycket av SMHIs data laddas ner utan kostnad och utan restriktioner för användning.

Öppna data

Hur var vädret?

Vad är värmerekordet för min ort? Hur många regniga dagar hade vi hos mig förra året? Detta, och mer, kan du ta reda på i ”Hur var vädret?”.

  1. Hur var vädret?
  2. Så funkar "Hur var vädret?"

Atmosfärskemi- och klimatdata

Nedladdning av data för temperatur och nederbörd på Luftwebb

LuftWebb är en webbtjänst för temperatur och nederbörd, där dataserier för dygns-, månads- och årsvärden kan laddas ner för godtyckligt vald plats i Sverige.

Luftwebb - klimatdata för nedladdning

Karttjänst för atmosfärskemi

Webbtjänst, som ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning för luft, innehåller enkla karttjänster samt möjlighet att hämta data för Sverige avseende såväl atmosfärskemi som klimatparametrar.

Atmosfärskemi

Månadens väder och vatten

Juni 2014 - Små vattenståndsvariationer
Juni 2014 - Nordliga vindar gav kyligt och ostadigt väder
Juni 2014 – Höga flöden i norr, låga i söder
Juni 2014 - Vädret i världen kom mest att handla om värme och regn

Prenumerera med RSS

Med RSS kan du få senaste månadens väder och vatten skickat direkt till din webbläsare.

  1. Månadens väder och vatten
  2. Kom igång med RSS

Månadens väder och vatten summerade från 2004 och framåt.

Sverige

Världen