Klimatdata

SMHI gör mätningar och observationer i luften, sjöar, vattendrag och havet. Det ger stora mängder data om Sveriges klimat och miljö som kvalitetskontrolleras och lagras för att sedan utgöra basen till sammanställningar, analyser och tjänster av olika slag.

Kartor, tabeller, sammanställningar och rådata

Här på smhi.se present