Februari 2012 - Mycket höga vårflöden på Gotland

Årets vårflod inträffade i slutet av februari i Götaland och södra Svealand. På Gotland hade vattenflödena en återkomsttid på 10-20 år och i norra Skåne, södra Halland och sydvästra Småland hade flödena en återkomsttid på 1-5 år.

Vattenföring

I början av februari var vattenflödena i södra Sverige ungefär normala. Kring den 20 februari kom varmare luft in över landet och snön började smälta. I samband med detta föll också regn i södra Sverige och flödena i många vattendrag ökade snabbt.
 
På Gotland hade vattenflödena en återkomsttid på ca 10-20 år och var högre än de flöden som uppmättes i mars och november 2010. I Gotlands största å, Gothemsån, uppmättes 25 februari de högsta flödena sedan SMHI startade mätningarna i Hörsne 1984.

I norra Skåne, södra Halland och sydvästra Småland hade flödena en återkomsttid på 1-5 år. På de flesta håll blev de höga flödena kortvariga och kulminerade 23-25 februari. De sista dagarna i månaden hade många vattendrag åter normala vattenflöden.

I Norrland var det inte lika händelserikt. Flödena var under hela månaden normala eller något över de normala.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar februari 2012

Snötillgång

Under första delen av februari fanns snö i så gott som hela Sverige. Kring den 20 februari blev det varmare och snön började smälta. I slutet av månaden var marken snöfri i Götaland och stora delar av Svealand.

Snöns vatteninnehåll i mitten av månaden var över det normala på Öland, Gotland och Götalands ostkust. I övriga delar av Götaland och i hela Svealand var vatteninnehållet mindre än det normala för månaden. I Norrland var vatteninnehållet nära det normala förutom i delar av Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten, där det var över det normala

Grundvattennivå

Nivåer över eller mycket över de normala dominerade i mellersta och norra Norrland samt mellersta och sydöstra Götaland. I Skåne samt västra Götaland var nivåerna under de normala. I övrigt var nivåerna nära de normala.

Sedan i januari har grundvattennivåerna sjunkit med 10 - 50 cm i större delen av landet. Lokala variationer förekommer dock.

Grundvattensituationen är för närvarande god i praktiskt taget hela landet. Förutom lokala undantag kan några särskilda problem med grundvattentillgången för närvarande inte förutses.