December 2012 - Snösmältning och stigande flöden i södra Sverige

Under den kyliga inledningen av december sjönk flödena i vattendragen och snön lade sig över hela landet. Den sista veckan på året blev dock mild med följd att snön började smälta och vattenflödena steg i Götaland och Svealand.

Vattenföring

Under första delen av december var det övervägande kyligt väder. Nederbörden lade sig som snö och vattenflödena var i allmänhet sjunkande i hela landet. Även i Södermanland och Östergötland, som hade höga flöden i slutet av november, sjönk flödena och var i mitten av december ungefär normala för årstiden.

Under den sista veckan i december var det mildväder med både regn och snösmältning i landets södra delar. Vattenflödena steg framförallt i västra Götaland. Några höga flöden uppnåddes dock inte innan årsskiftet.

I norra Sverige var vattenflödena normala och svagt sjunkande hela månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i december 2012

Vattenstånd

Vattennivån i Vänern har en tid legat på en hög nivå och kulminerade den 4 december på 44,88 meter över havet (höjdsystemet RH00). Det är 53 cm högre än månadsmedelvärdet för december, men 79 cm lägre än den högsta nivån som uppmättes i januari 2001. Resten av månaden sjönk Vänerns nivå långsamt.

Vattenståndet i Vättern steg kraftigt i slutet av december och var nära att nå den högsta nivå som tidigare uppmätts i december. Vattennivån var som mest ca 30 cm över medel för december.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar december 2012.

Snö

Under den första halvan av månaden lade sig snön även i södra Sverige. Den började dock smälta under den sista veckan i december och i slutet av månaden hade södra Götaland barmark.

I mitten av december var snöns vatteninnehåll större än det normala i Götaland, östra Svealand och östra Norrland. I västra Svealand och västra Norrland var det normalt eller mindre än det normala.

Grundvattennivå

Nivåer som för årstiden var över de normala dominerade. Längs fjällkedjan och i Götaland var nivåerna normala. I Halland och Skåne var nivåerna under eller mycket under de för årstiden normala.

Grundvattennivåerna har sedan november i allmänhet sjunkit med 10–40 cm. I de östra delarna av Svealand och Götaland har däremot nivåerna stigit med upp till 40 cm.