April 2011 - Snösmältning i Svealand och Norrland

Under månaden har mycket snö smält, vilket lett till ökade flöden i vattendragen. I norra Götaland, Svealand samt södra och nordöstra Norrland har vattenflödena varit högre än normalt för april månad.

Vattenföring

Månaden har dominerats av snösmältning, som successivt skett allt längre norrut i landet. Snösmältningen har lett till ökade flöden i vattendragen. I norra Götaland, hela Svealand, samt södra och nordöstra Norrland har flödena under delar av månaden varit högre än de normala.

I början och mitten av månaden var flödena höga* i många små och medelstora vattendrag i Svealand och södra Norrland. I södra Götaland och nordvästra Norrland har vattenflödena varit omkring de normala för april månad.

*Definitionen på ett högt flöde är att det är högre än MHQ (medelvärde av varje års högsta dygnsmedelvattenföring)

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar april 2011

Snötillgången

De höga lufttemperaturerna har lett till att snösmältningen har skett snabbt och kommit tidigare än normalt. I mitten av april fanns det snö kvar i nordvästra Svealand samt i nästan hela Norrland. I Norrlandsfjällen var snöns vattenvärde ungefär normalt för april månad. I övriga snötäckta delar av landet var snöns vattenvärde mindre än normalt.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan mars i allmänhet stigit med 10–80 cm i landet. I Skåne och Blekinge samt södra delen av Norrbottens län har nivåerna sjunkit 5-40 cm.

Nivåer över eller nära de normala för årstiden dominerade för närvarande i Sverige. Sydvästra Norrland, västra Svealand och nordvästligaste delen av Götaland hade nivåer mycket över de normala. Nivåer under de normala registrerades i östra Skåne och nordöstra Norrland.