Januari 2009 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Normal vattenföring kännetecknade månaden. Fjällen var snörika och grundvattennivån var runt det normala i större delan av landet.

Vattenföring

Vattenföringen i vattendragen i Norrlands fjälltrakter, inland samt norra delen av Svealand har varit nära eller över den normala för månaden.
 
I Norrlands kustområde, sydvästliga delen av Svealand samt nordvästra delen av Götaland och Gotland har vattenföringen varit kring den normala för månaden.

I övriga delar av Götaland och Svealand har vattenföringen i allmänhet varit under den normala för månaden.

Snötillgången

Ett sammanhängande snötäcke låg i Norrland, större delen av Svealand samt nordvästra delen av Götaland. Snötillgången i fjällen var god.

Grundvattennivån

Södra Götaland och ett stråk från inre Norrland mot nordvästligaste delen av Svealand hade nivåer som var under de normala för årstiden.

Sydostligaste delen av Norrland och nordostligaste delen av Svealand hade nivåer mycket över de normala. Övriga delar av landet hade nivåer nära eller över de normala.