Kortfilmer om klimat och klimatanpassning

Hur fungerar en global klimatmodell, hur tolkas klimatscenarier och vart kan man ladda ner klimatdata? Det är några av frågorna som besvaras i fem kortfilmer där experter från SMHI ger en introduktion i klimat och klimatanpassning. 

Att beräkna framtidens klimat

Gustav Strandberg, klimatforskare på Rossby Centre, SMHI, berättar om hur beräkningarna av det framtida klimatet utförs.

Högupplösta klimatscenarier för Sveriges län

Elin Sjökvist, meteorolog på SMHI redogör för de klimatscenarier som beskriver Sveriges läns klimat idag och i framtiden.

Klimatanpassning och Kunskapscentrum

Åsa Sjöström, föreståndare för Kunskapscentrum för klimatanpassning redogör för vad klimatanpassning är och Kunskapscentrums uppdrag.

Sveriges klimat igår och idag

Weine Josefsson, klimatolog på SMHI visar hur information och data om klimat kan hittas på smhi.se.

Vägledning klimatscenarier

Gunn Persson, hydrolog på SMHI beskriver den vägledning för användande av klimatscenarier som finns på smhi.se.