Oktober 2009 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Markvattenhalterna var nära de normala för månaden i praktiskt taget hela landet.I Svealand och Norrland har grundvattennivåerna i huvudsak sjunkit 5 – 25 cm sedan föregående månad. Götaland dominerades däremot av stigande nivåer mellan 10 och 25 cm.

Vattenföring

Vattenföringen i oktober månad var nära den normala i större delen av landet. I norra Norrlands kustland var vattenföringen lägre än normalt. I Skåne, Blekinge och sydöstra Småland var vattenföringen mycket lägre än vad som är normalt för oktober.

Markvattenhalt

Markvattenhalterna var nära de normala för månaden i praktiskt taget hela landet.

Grundvatten

I Svealand och Norrland har grundvattennivåerna i huvudsak sjunkit 5 – 25 cm sedan föregående månad. Götaland dominerades däremot av stigande nivåer mellan 10 och 25 cm.

Sydligaste Götaland hade nivåer under eller mycket under de normala för årstiden. I nordligaste delen av Norrland fanns ett område med nivåer under de normala. Nordvästra Götaland och sydvästra Svealand hade nivåer mycket över de normala. Sverige i övrigt hade nivåer över eller nära de normala.