Oktober 2008 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföringen var normal för perioden i hela landet undantaget är fjälltrakterna där den på sina håll varit högre än normalt första halvan av månaden. Grundvattennivåerna var i större delen av Sverige nära de normala eller över de normala för årstiden.

Vattenföring

I Norrland har vattenföringen varit nära den normala för månaden. Undantag är fjälltrakterna där den på sina håll varit högre än normalt första halvan av månaden.

Även i västra Götaland har vattenföringen varit högre än normalt. I övriga delar av södra Sverige har vattenföringarna varit nära de normala.

Markvattenhalter

Markvattenhalterna var ungefär normala för årstiden i hela landet.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna var i större delen av Sverige nära de normala eller över de normala för årstiden. Delar av landskapen Värmland, Dalsland, Bohuslän och Halland hade nivåer som är mycket över de normala.

Grundvattennivåerna i Jämtland, Medelpad och Ångermanland samt västra Lappland upp till Torneträsk var under de normala, med undantag av de västligaste delarna av Jämtland och södra Lappland där nivåerna var mycket under de normala.