Mars 2009 - Temperatur och nederbörd

Månaden något varmare än normalt över landet med halva normalmängden nederbörd i mellersta och norra Norrland.

Något varmare än normalt

På många håll noterades månadens lägs­ta temperatur så sent som den 25 eller 26. Månaden som helhet var dock något varmare än normalt i praktiskt taget hela landet.
 
I Götaland och Svealand var temperaturöverskotten i år ungefär lika stora som i fjol. De var dock betydligt lägre än överskotten för den rekordvarma mars 2007. Året dessförinnan, 2006, var däremot mars betydligt kallare än normalt.

Lite nederbörd i norr

Norra och mellersta Norrland fick lite nederbörd med mindre än halva normalmängden i de inre delarna. I Nikkaluokta kom bara 5 mm, vilket är den tredje minsta marsnederbörden där sedan startåret 1951.

De lägsta nederbördsmängderna, 3.8 respektive 4.3 mm är från åren 1974 och 2005. Månadens största snödjup med 152 cm uppmättes i Katterjåkk på morgonen den 21.