Mars 2008 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten.

I stort normal vattenföring över landet undantagsvis i Hallands län där den var högre än den normala. Förutom delar av Skåne så var hela landet i stort sett snötäckt.

Vattenföring

I Norrlands inland och fjälltrakter har vattenföringen varit låg men normal eller något över den normala för årstiden.

I Norrlands kustland samt Svealand har vattenföringen i allmänhet varit högre än den normala. I Götaland har vattenföringen i allmänhet varit normal för årstiden.

Undantag är Hallands län samt delar av Västra Götalands län där vattenföringen varit högre än den normala.

Snötillgången

Hela landet var i stort sett snötäckt, förutom de sydligaste och västligaste delarna av Skåne.

Snömagasinet var över det normala för årstiden i större delen av nordvästra Svealand, södra Norrlands fjälltrakter och Norrlands inland samt i större delen av västra Götaland och lokalt i Östergötland.

I övriga delar av Norrland var snömagasinet relativt normalt för årstiden, förutom delar av kustlandet och lokalt i Lapplands fjälltrakter där snömagasinet var mindre än normalt för årstiden.

I resten av landet var snömagasinet mindre än normalt för årstiden

Grundvattennivån

Nivåer under eller mycket under de normala för årstiden fanns i sydöstra Götaland och i södra Norrland.

I västra Götaland och sydvästra Svealand samt i större delen av Norrbottens län var nivåerna mycket över de normala.